ZONDER TUSSENPERSONEN

ZONDER TUSSENPERSONEN

De pure en duidelijke leerstellingen van de Islam eisen van de mens dat hij de Schepper direct en zonder tussenpersonen benadert.

Moslims geloven dat de Schepper de complete heerschappij van alles bezit en dat Hij Zijn Gunst en Genade aan Zijn schepsels kan geven zoals Hij wil.

Boetedoening, incarnatie of bloedoffer is niet nodig.