William Montgomery Watt

William Montgomery Watt

William Montgomery Watt, de bekende oriëntalist, zegt:

“Zijn bereidheid om vervolgd te worden voor zijn geloof, het hoge morele karakter van de mannen die in hem geloofden en naar hem opkeken als een leider en de geweldigheid van zijn ultieme prestatie – dit alles bewijst zijn fundamentele rechtschapenheid. Te veronderstellen dat Mohammed een bedrieger is, wekt meer problemen dan dat het oplost. Geen van de grootse figuren uit de geschiedenis wordt bovendien zo slecht gewaardeerd in het Westen als Mohammed.”

Bron: Mohammad at Mecca, Oxford, 1953, blz. 52