William Montgomery Watt

William Montgomery Watt

William Montgomery Watt, de bekende oriëntalist, zegt:

“Hoe meer men nadenkt over de geschiedenis van Mohammed en van de vroege Islam, des te meer men verbaasd zal zijn over de uitgestrektheid van zijn prestatie. De omstandigheden gaven hem een gelegenheid die aan weinig mensen werd gegeven, maar de man was volledig in overeenstemming met het uur. Was het niet voor zijn giften als ziener, staatsman en administrator en daarenboven zijn vertrouwen in God en zijn vaste geloof dat God hem gezonden had, zou een opmerkelijk hoofdstuk uit de geschiedenis van de mensheid ongeschreven blijven. Het is mijn hoop dat deze studie van zijn leven zal bijdragen aan een nieuwe achting en waarding van één van de meest grootsen van de zonen van Adam.”

Bron: Muhammad at Medina, blz. 334-335