Wie is Allah?

Wie is Allah?

Heel vaak zal iemand het Arabische woord ‘Allah’ gebruikt horen worden in verband met de Islam.

Het woord ‘Allah’ is gewoonweg het Arabische woord voor Almachtige God en is hetzelfde woord dat gebruikt wordt door Arabisch sprekende christenen en joden.

Als men een Arabische vertaling van de Bijbel zou nemen, zou men het woord ‘Allah’ gebruikt zien worden waar het woord ‘God’ in het Nederlands is gebruikt. Eigenlijk is het Arabische woord voor Almachtige God, ‘Allah’, behoorlijk gelijk aan het woord God in andere Semitische talen. Bijvoorbeeld, het Hebreeuwse woord voor God is ‘Elah’.

Door verschillende redenen denken sommige niet-moslims ten onrechte dat moslims een andere God dan joden en christenen aanbidden. Dit is zeker niet het geval, aangezien het Pure Monotheïsme van de Islam alle mensen oproept tot de aanbidding van de God van Noach, Abraham, Mozes, Jezus en alle andere Profeten (vrede zij met hen allen). Echter, al aanbidden joden, christenen en moslims dezelfde God (daar er maar één God is), verschillen hun concepten betreffende Hem in sommige belangrijke manieren.