WANNEER ALLAH VAN EEN DIENAAR HOUDT

WANNEER ALLAH VAN EEN DIENAAR HOUDT

De Profeet Mohammed ﷺ zei:

‘Wanneer Allah van een dienaar houdt, roept hij Djibriel (de Engel Gabriël) en zegt: ‘Allah houdt van die en die. Houd dus van hem.’
Daarop houdt Djibriel van hem.
Dan roept Djibriel tot de bewoners van de hemel: ‘Allah houdt van die en die. Houd dus van hem.’
Daarop houden de bewoners van de hemel van hem.
Vervolgens wordt zijn aanvaarding onder de bewoners van de aarde geplaatst.’

Bron: Sahieh al-Boekhaarie: 6040, Sahieh Moeslim: 2637
Allah zei:

‘Mijn dienaar zal steeds toenadering tot Mij blijven zoeken door middel van de vrijwillige daden, totdat ik van Hem hou.
Wanneer Ik dan van hem hou, zal Ik zijn gehoor zijn waarmee hij hoort, zijn zicht waarmee hij ziet, zijn hand waarmee hij grijpt en zijn voet waarmee hij loopt.
Als hij Mij iets vraagt, dan zal Ik het hem zeker geven.
Als hij toevlucht bij Mij zoekt, dan zal Ik hem zeker beschermen.’

Bron: Sahieh al-Boekhaarie: 6502