UNIEK BEWAARD GEBLEVEN

UNIEK BEWAARD GEBLEVEN

Het geschrift van de Islam, de Edele Koran, is bewaard gebleven op een unieke manier, anders dan de andere wereldreligies.

Geen andere religie heeft een geschrift dat even oud en even goed bewaard is als het geschrift van de moslims vandaag de dag.

Zelfs geleerden die vijandig tegenover de Islam zijn, geven toe dat de Koran die vandaag bestaat precies dezelfde is als die in de tijd van de Profeet Mohammed ﷺ.