TOLERANTIE VOOR DE RELIGIEUZE MINDERHEDEN

TOLERANTIE VOOR DE RELIGIEUZE MINDERHEDEN

De Britse arabist Rom Landau zegt:

‘In tegenstelling tot het christelijke rijk – dat het christendom probeerde op te leggen aan zijn onderdanen – erkenden de Arabieren de religieuze minderheden en accepteerden zij hun aanwezigheid.

Christenen, joden en zoroastrianen stonden bij hen bekend als de Mensen van het Verdrag.
Met andere woorden, de volken die een beschermde status genoten.’

Bron: Islam and the Arabs van Rom Landau, blz. 119