Schreef Mohammed de Koran?

Schreef Mohammed de Koran?


In het bespreken van deze misvatting is het interessant dat geen enkel ander religieus geschrift volledig, zo duidelijk en zo vaak het directe Woord van de Almachtige God beweert te zijn als de Heilige Koran. Zoals de Koran duidelijk zegt:

‘En als hij (de Koran) afkomstig was van een ander dan Allah, dan zouden zij hierin vele tegenstrijdigheden vinden.’

In de tijd waarin de Koran werd geopenbaard, erkenden de Arabieren dat de taal van de Koran uniek was en dat die beduidend anders was dan de taal die normaal werd gebruikt door de Profeet (vrede zij met hem). De Arabieren van die tijd stonden overigens bekend om hun prachtige gedichten en van Mohammed (vrede zij met hem) was bekend dat hij analfabeet was!

De Koran stelt duidelijk dat Mohammed (vrede zij met hem) niet in staat was te lezen en te schrijven. Als dit dus niet waar zou zijn, dan hadden zijn tijdgenoten zeker geprotesteerd en hem verworpen. Hiervan zijn echter geen berichten. Er waren zeer zeker mensen die Mohammeds (vrede zij met hem) boodschap verwierpen, net zoals andere Boodschappers werden verworpen, maar niemand verwierp hem om deze reden. Integendeel, Mohammed (vrede zij met hem) had duizenden loyale volgelingen en het resultaat van hun inspanningen verspreidde de Islam van Spanje tot China in iets meer dan een eeuw!

Het is ook interessant om op te merken dat ondanks dat de Koran geen poëzie is, de Arabieren het schrijven van poëzie min of meer opgaven na de openbaring van de Koran. Het kan gezegd worden dat de Koran het meesterstuk van de Arabische literatuur is; en Mohammeds (vrede zij met hem) tijdgenoten realiseerden zich dat zij de Koran niet konden overtreffen.

Daarnaast is het gemakkelijk te bewijzen dat Mohammed (vrede zij met hem) een groot deel van de kennis die in de Koran is uiteengezet niet bezat: zoals de kennis over historische gebeurtenissen, voorgaande Profeten en natuurfenomenen. De Koran zegt op meerdere plaatsen dat Mohammed (vrede zij met hem) en zijn volk deze dingen niet wisten. Dus nogmaals: als dit niet waar was, hadden zijn tijdgenoten hem verworpen.

Het is voldoende om te zeggen dat de Koran niet alleen het meest onthouden en best bewaarde geschrift ter aarde is; het is tevens ongeëvenaard in welbespraaktheid, spirituele impact, duidelijkheid van boodschap en de puurheid van de waarheid ervan.