S. P. Scott

S. P. Scott

S. P. Scott zegt:

“Als het doel van religie de opsomming van zeden, de vermindering van het kwaad en de promotie van menselijk geluk is, als het verrichten van goede daden van nut zal zijn op de geweldige dag wanneer de mensheid verzameld zal worden voor haar laatste afrekening, dan is het noch oneerbiedig noch onredelijk om te erkennen dat Mohammed inderdaad de Boodschapper van God was.”

Bron: History of the Moorish Empire in Europe, blz. 126