ONRECHT TEGEN EEN NIET-MOSLIM

ONRECHT TEGEN EEN NIET-MOSLIM

‘Aamir ibn ‘Abd Qays (de geleerde van de generatie na de Metgezellen) zag eens dat een niet-moslim onrecht werd gedaan.
Daarop wierp hij zijn bovenkleed op de grond en zei: ‘Ik kan niet toezien dat het verdrag van Allah (om de niet-moslims te beschermen) geschonden wordt, terwijl ik in leven ben!’
Daarna redde hij de niet-moslim.

Bron: Siyar A’laam an-Noebalaa- van Imam adh-Dhahabie, 4/18