NIET WANHOPEN!

NIET WANHOPEN!

Al-Foedayl ibn ‘Iyaad zei:

‘Bij de Almacht van Allah!
Al zou Hij mij in de Hel gooien, dan zou ik nog niet wanhopen!’

Bron: Siyar A’laam an-Noebalaa- van Imam adh-Dhahabie: 8/432