NEDERIGHEID

NEDERIGHEID

De Profeet Mohammed ﷺ deelde zijn voedsel en at samen met de armen en slaven.
Hij bezocht de zieken – zelfs de allerarmsten – in hun huizen.
Hij zat samen met de armen en behoeftigen, op zo een manier dat niemand hem kon herkennen.
Wanneer hij zich naar een samenkomst begaf, ging hij zitten waar hij maar een plaats kon vinden.