Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte, de Franse militaire en politieke leider, zegt:

“Arabië was afgodisch toen, zes eeuwen na Jezus, Mohammed de aanbidding van de God van Abraham, van Ishmael, van Mozes en van Jezus introduceerde. De Arianen en sommige andere sekten hadden de rust van het oosten verstoord door de kwestie op te wekken van de aard van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Mohammed verklaarde dat er enkel één God was die geen vader en geen zoon had en dat de drie-eenheid het idee van afgoderij inhield…”

Bron: Geciteerd in Christian Cherfils, ‘Bonaparte et Islam’, Pedone Ed. Paris, France, 1914, blz. 105, 125. Oorspronkelijke referentie: “Correspondance de Napoléon Ier Tome V pièce n° 4287 du 17/07/1799…”