KRISTAL!

KRISTAL!

De Profeet Mohammed ﷺ was altijd bezorgd om het welzijn van de vrouwen en beschreef hen als kristal.
Eens was hij op reis.
Een knecht genaamd Andjashah leidde de kamelen waar de vrouwen op zaten en neuriede, waardoor de kamelen sneller begonnen te lopen.
Daarop zei de Profeet ﷺ tegen hem: ‘Rustig aan in het voorleiden van het kristal (d.w.z. de vrouwen)!’

Volgens een andere overlevering zei hij: ‘Wees voorzichtig met het kristal, o Andjashah. Moge Allah jou barmhartig zijn!’

Bron: Sahieh al-Boekhaarie: 6209-6210