ISLAM

ISLAM

De Islam is geen nieuwe religie, maar het is dezelfde Goddelijk geopenbaarde ultieme waarheid die Allah aan alle Profeten heeft geopenbaard, waaronder Noach, Abraham, Mozes en Jezus (vrede zij met hen).