IK HOU VAN ALLAH

IK HOU VAN ALLAH

Ahmed ibn Abil Hawaarie zei:

‘Toen ik eens naar Aboe Soelaymaan ging, zag ik hem huilen.
Ik zei tegen hem: ‘Waarom huil je?’

Hij antwoordde: ‘Als Allah naar mijn zonden vraagt, dan zal ik Hem vragen naar Zijn vergeving.
Als Hij naar mijn gierigheid vraagt, dan zal ik Hem vragen naar Zijn Vrijgevigheid.
Als Hij mij de Hel laat binnengaan, zal ik tegen de bewoners van de Hel zeggen dat ik van Hem hou!’

Bron: at-Takhwief min an-Naar van Imam Ibn Radjab