HET WOORD VAN DE SCHEPPER

HET WOORD VAN DE SCHEPPER

De Koran is het Woord van de Schepper (Allah) dat Hij aan zijn ongeletterde profeet Mohammed ﷺ heeft geopenbaard.
Als bevestiging van dat wat eerder is geopenbaard en als herstelling van dat wat de mens veranderd heeft.

Mohammed ﷺ werd gestuurd naar alle volken en voor alle tijden, in tegenstelling tot de andere profeten.
Allah heeft met de Koran alle andere boeken vervangen en afgeschaft.

Allah heeft gezegd dat de Koran nooit veranderd kan worden.
Dit zodat de Koran Zijn argument en bewijs zal zijn tot de Dag des Oordeels.