HET VERDRAG VAN KALIEF ABOE BAKR MET DE CHRISTENEN VAN NAJRAN

HET VERDRAG VAN KALIEF ABOE BAKR MET DE CHRISTENEN VAN NAJRAN

‘In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Dit is het geschrift van de dienaar van Allah, Aboe Bakr, kalief van de Profeet Mohammed, Boodschapper van Allah ﷺ, aan de mensen van Najran.

Hij verschaft hun de veiligheid van Allah en de bescherming van de Profeet Mohammed, Boodschapper van Allah ﷺ, over hun levens, hun grond, hun religie, hun bezittingen, hun leenmannen, hun slaven, degenen onder hen die aanwezig zijn en degenen die afwezig zijn, hun bisschoppen, hun monniken, hun kloosters en alles wat onder hun hoede is, of dit nu veel of weinig is.

Niets hiervan zal hen worden ontnomen en zij zullen er volledig gezag over hebben.
Geen bisschop zal van zijn bisdom worden verwijderd en geen monnik van zijn monnikschap.

Dit uit naleving van al hetgeen de Profeet Mohammed ﷺ aan hen heeft geschreven.
De veiligheid van Allah en de bescherming van de Profeet ﷺ zijn over datgene wat dit geschrift bevat.
Zij dienen op hun beurt oprechtheid en verbetering te betrachten in de plichten die op hen rusten.’

Bron: Kitaab al-Kharaadj van al-Qaadie Aboe Yoesoef, blz. 79