Hebben moslims een hekel aan Jezus?

Hebben moslims een hekel aan Jezus?


Vele niet-moslims zijn verrast door erachter te komen dat volgens het islamitische geloof, Jezus (vrede zij met hem), de zoon van Maria, één van de belangrijkste Boodschappers van de Almachtige God is.

De moslims is geleerd te houden van Jezus (vrede zij met hem) en een mens kan geen moslim zijn zonder te geloven in de maagdelijke geboorte en wonderen van Jezus Christus (vrede zij met hem).

De moslims geloven deze zaken over Jezus (vrede zij met hem) niet vanwege de Bijbel of enige andere religie, maar simpelweg omdat de Heilige Koran deze zaken over hem zegt. Echter, de moslims benadrukken altijd dat de wonderen van Jezus en alle andere Profeten (vrede zij met hen) met de toestemming van Allah, de Almachtige God, plaatsvonden.

Vele christenen geloven incorrect dat Jezus (vrede zij met hem) de ‘Zoon van God’ is, ‘Gods Incarnatie’ of de ‘Derde Persoon’ van de Drie-eenheid. Dit is omdat de Koran duidelijk stelt dat Allah geen ‘zoon’ heeft; zinnebeeldig, lichamelijk, figuurlijk noch bovennatuurlijk.

Het pure monotheïsme van de Islam verwerpt de veronderstelling van Allah ‘te definiëren’ (hetgeen de ‘Doctrine van de Drie-eenheid’ in feite doet), door te zeggen dat iemand is ‘zoals’ Hij of gelijk is aan Hem, of biddend tot iemand anders naast Hem. Tevens onderwijst de Islam dat titels zoals ‘Heer’ en ‘Redder’ toekomen aan Allah alleen.

Om misverstanden te voorkomen, zou verduidelijkt moeten worden dat wanneer de moslims de Bijbel of de leerstellingen van het christendom bekritiseren, zij niet ‘het Woord van God’ of Jezus Christus (vrede zij met hem) aanvallen. Vanuit het perspectief van de moslims verdedigen zij Jezus (vrede zij met hem) en het Woord van God juist, dat zij in de vorm van de Koran hebben. De kritiek van de moslims is gericht op geschriften die sommige mensen beweren het Woord van God te zijn, maar de moslims accepteren simpelweg hun beweringen niet dat deze werkelijk het Woord van God zijn.

Christelijke doctrines zoals de Drie-eenheid en Boetedoening/Erfzonde worden bekritiseerd door de moslims, juist omdat deze niet van Jezus (vrede zij met hem) afkomstig zijn.

Op deze manier zijn moslims de ware volgelingen van Jezus (vrede zij met hem), omdat zij hem verdedigen tegen de overdrijvingen van de christenen en het pure monotheïsme onderwijzen dat Jezus (vrede zij met hem) zelf volgde en onderwees.