GEEN HAPJE VLEES!

GEEN HAPJE VLEES!

‘Abdoellaah ibn ‘Oemar had de gewoonte in één zitting dertigduizend geldstukken te verdelen (aan de behoeftigen).
Daarna zou er een maand voorbijgaan zonder dat hij een hapje vlees at.

Bron: Siyar A’laam an-Noebalaa- van Imam adh-Dhahabie, 3/218