ESSENTIE VAN DE ISLAM

ESSENTIE VAN DE ISLAM

De onderwerping en gehoorzaamheid van de mens aan zijn Schepper is de essentie van de Islam.
De naam ‘Islam’ is gekozen door Allah, de Almachtige God, en niet door de mens.
Het is dezelfde Boodschap die geopenbaard werd aan alle Profeten en Boodschappers van Allah en de Boodschap die zij temidden van hun volkeren hebben verspreid.
In zijn laatste en allesomvattende vorm werd het geopenbaard aan Mohammed ﷺ.