EFFECT VAN DE ISLAMITISCHE LERINGEN

EFFECT VAN DE ISLAMITISCHE LERINGEN

De Britse historicus H. G. Wells zei:

‘De islamitische leringen hebben geweldige tradities achtergelaten voor rechtvaardige en vriendelijke omgangsvormen en gedragingen.
Zij inspireren mensen tot nobelheid en tolerantie.

Dit zijn humane leringen van de hoogste orde en tegelijkertijd praktisch.
Deze leringen riepen een gemeenschap in het leven waarin hardvochtigheid en collectieve onderdrukking het minst waren vergeleken met alle andere voorgaande gemeenschappen.’

Bron: Min Rawaa-i’ Hadaaratinaa van Moestafa as-Sibaa’ie, blz. 146