Een eeuwige boodschap

Een eeuwige boodschap

De Islam heeft evenveel betekenis en is net zo goed toe te passen op het leven van mensen in de “moderne wereld”, als dat het voor de mensen die 1400 jaar geleden leefden was. Omdat de boodschap van de Islam eeuwig waar is, is deze tevens zeer krachtig. Zodoende heeft deze nog steeds een sterke, spirituele impact op miljoenen mensen die vandaag de wereld bewonen.

Het Pure Monotheïsme van de Islam, evenals de universele broederschap, sterke moraal en positieve levensopvattingen ervan, is nog steeds relevant en betekenisvol voor de moderne mens.

De voortdurende relevantie en toepasbaarheid in zowel het spirituele als het wereldse leven van mensen van over de hele wereld is één van de vele bewijzen van de goddelijke oorsprong van de boodschap van de Islam. In tegenstelling tot de leerstellingen van andere religies hoeven de leerstellingen van de Islam niet ververst of afgezwakt te worden om een mens in de huidige wereld aan te spreken. Omdat de leerstellingen van de Islam spiritueel waar zijn en eeuwig uitvoerbaar, kunnen ze worden nageleefd en toegepast in het dagelijkse leven van een persoon, zodat het de levens van mensen meer voldoening schenkt.

Kort gezegd is het uniek onder de wereldreligies dat de Islam niets aan puurheid heeft hoeven opofferen om toch voor de mens van vandaag toepasbaar te zijn en om genoeg spirituele invloed te hebben om de levens van de mensen te veranderen.