DOEL VAN DUA

Het doel van dua (smeekbeden) is niet alleen het krijgen van datgene wat je vraagt, maar het versterken van je band met Allah.