DE SCHEPPER

DE SCHEPPER

De Islam nodigt alle mensen uit om zich te onderwerpen aan de Schepper en om alleen Hem te aanbidden en niets of niemand anders.