DE RECHTEN VAN DE VROUW

DE RECHTEN VAN DE VROUW

De Profeet Mohammed ﷺ gaf de vrouw het recht om haar bezit en rijkdom te houden, ongeacht of zij dit nu verdiend of geërfd had.
Hij gaf haar het recht om te bezitten, te kopen, te verkopen en elke soort van financiële transactie te ondernemen zonder enige voogdij of beperkingen.
Dit recht ondergaat geen verandering, of zij nu getrouwd of ongetrouwd is.
Daarnaast gaf de Profeet ﷺ de vrouw het recht om te erven, nadat zij zelf een object van erfenis was.