DE PROFETEN

DE PROFETEN

De Schepper – Allah – heeft profeten naar de mensen gestuurd.
De eerste profeet was Adam ﷺ en de laatste was Mohammed ﷺ.

Alle profeten zijn gewone mensen.
Zij zijn geschapen en hebben geen bepaalde kracht of macht in het heelal.
Zij zijn niet meer dan gelovigen die Allah bevoordeeld heeft met het profeetschap.

De moslim verheft een profeet niet boven zijn plaats en maakt geen god van hem, noch kent hij hem goddelijke eigenschappen toe zoals de christenen deden bij Jezus ﷺ en anderen.

Ook verlagen de moslims de profeten niet lager dan de plaats waar zij recht op hebben, zoals de joden deden bij Jezus ﷺ en anderen.

Dit is de juiste middenweg van de Islam.