DE NAAM ALLAH IS NIET GEKOZEN DOOR DE MENS

DE NAAM ALLAH IS NIET GEKOZEN DOOR DE MENS

De Naam Allah is niet gekozen door de mens en de Naam is niet genoemd naar een bepaalde Profeet, heilige of beroemd persoon.
De Naam Allah werd naar verwezen door alle Profeten met inbegrip van Adam, Jezus, Mozes en de laatste Profeet Mohammed ﷺ, als de Enige en Ware God Die het verdient om alleen aanbeden te worden.