DE MEEST TOLERANTE VEROVERAARS OOIT!

DE MEEST TOLERANTE VEROVERAARS OOIT!

De Franse psycholoog en socioloog Gustave Le Bon zei:

‘De Arabieren hadden makkelijk verblind kunnen raken door hun eerste veroveringen en de onrechtmatigheden kunnen verrichten die veroveraars gewoonlijk verrichten.
Zij hadden hun verslagen tegenstanders kunnen onderdrukken of kunnen dwingen hun religie te omarmen, welke zij over de hele wereld wensten te verspreiden.
De Arabieren vermeden dit echter.

De vroege kaliefen – die een politiek genie bezaten dat zeldzaam was in proponenten van nieuwe religies – beseften dat religies en systemen niet met geweld opgelegd kunnen worden.

Daarom behandelden zij de mensen van Syrië, Egypte, Spanje en elk land dat zij overnamen met grote vriendelijkheid, zoals wij hebben gezien.
Zij lieten hun wetten, voorschriften en geloof intact en zij legden hun alleen de djizyah op – welke onbeduidend was vergeleken met datgene wat zij voorheen aan belasting betaalden – in ruil voor het behouden van hun veiligheid.

De waarheid is dat volkeren nooit tolerantere veroveraars hadden gekend dan de moslims of een religie toleranter dan de Islam.’

Bron: Arab Civilisation van Gustave Le Bon, blz. 605