DE KEIZER VAN DE ROMEINEN BEVESTIGT DE WAARACHTIGHEID VAN DE PROFEET MOHAMMED ﷺ

DE KEIZER VAN DE ROMEINEN BEVESTIGT DE WAARACHTIGHEID VAN DE PROFEET MOHAMMED ﷺ

Toen Heraclius, de keizer van de Romeinen, een brief ontving van de Profeet Mohammed ﷺ waarin deze hem en zijn onderdanen uitnodigde naar de Islam, riep hij de Arabische handelaren die toentertijd zijn land bezochten bij zich.
Hij vroeg hun leider Aboe Soefyaan, die op dat moment de aartsvijand van de Profeet ﷺ was: ‘Hebben jullie Mohammed ooit beschuldigd van liegen vóór deze bewering van hem (dat hij een Profeet is)?’
Aboe Soefyaan antwoordde: ‘Nee.’
Daarna zei Heraclius: ‘Het is niet denkbaar dat hij nooit over de mensen heeft gelogen en vervolgens over Allah zou liegen.’

Bron: Sahieh al-Boekhaarie: 7, Sahieh Moeslim: 1773