NEDERIGHEID

NEDERIGHEID

De Profeet Mohammed ﷺ deelde zijn voedsel en at samen met de armen en slaven. Hij bezocht de zieken – zelfs de allerarmsten – in…

Lees artikel →
OPVOEDING

OPVOEDING

De wens van de Profeet Mohammed ﷺ was om de mensen gelukkig te maken. Hij lachte en maakte grappen met zijn Metgezellen. Hij onderwees hen…

Lees artikel →
SMILE

SMILE

De Profeet Mohammed ﷺ vergrootte de waarde van het glimlachen in het gezicht van anderen. Hij beschouwde dit als een liefdadigheid waar de mens voor…

Lees artikel →
DOEL

DOEL

De Profeet Mohammed ﷺ streed tijdens zijn hele leven om zijn doel te bereiken. Hij werd geboren als weeskind. Tijdens zijn jeugd verloor hij zijn…

Lees artikel →
JOUW MAMA ❤️❤️❤️

JOUW MAMA ❤️❤️❤️

‘Een man kwam naar de Boodschapper van Allah ﷺ en zei: ‘O Boodschapper van Allah! Wie van de mensen heeft het meeste recht op mijn…

Lees artikel →
VRIJGEVIGHEID

VRIJGEVIGHEID

De Profeet Mohammed ﷺ was erg gastvrij. Zelfs voordat hij geëerd werd met het profeetschap, stond hij bekend om zijn gastvrijheid en vrijgevigheid. Niemand verliet…

Lees artikel →
GASTVRIJHEID

GASTVRIJHEID

In Medina kende de gastvrijheid van de Profeet Mohammed ﷺ geen grenzen. Zijn huis stond open voor iedereen. Rijk en arm. Vriend en vijand. Iedereen…

Lees artikel →
EERLIJKHEID

EERLIJKHEID

Alle mensen van Mekka – zonder uitzondering – getuigden van de waarachtigheid en eerlijkheid van Mohammed ﷺ, omdat hij veertig jaar lang een vlekkeloos en…

Lees artikel →
DE KEIZER VAN DE ROMEINEN BEVESTIGT DE WAARACHTIGHEID VAN DE PROFEET MOHAMMED ﷺ

DE KEIZER VAN DE ROMEINEN BEVESTIGT DE WAARACHTIGHEID VAN DE PROFEET MOHAMMED ﷺ

Toen Heraclius, de keizer van de Romeinen, een brief ontving van de Profeet Mohammed ﷺ waarin deze hem en zijn onderdanen uitnodigde naar de Islam,…

Lees artikel →
EDUCATIE

EDUCATIE

Tot op de dag van vandaag wordt vele vrouwen het recht op educatie ontzegd. Dit is niet alleen onrechtvaardig, maar het heeft ook een slecht…

Lees artikel →
KINDEREN EN VROUWEN

KINDEREN EN VROUWEN

‘De Profeet ﷺ was van alle mensen het meest genadevol voor kinderen en vrouwen.’ Anas ibn Maalik Bron: Sahieh al-Djaami’ van Imam al-Albaanie: 4797

Lees artikel →
BARMHARTIGHEID VOOR DE KINDEREN EN RESPECT VOOR DE OUDEREN

BARMHARTIGHEID VOOR DE KINDEREN EN RESPECT VOOR DE OUDEREN

De Profeet Mohammed ﷺ nam afstand van degene die geen barmhartigheid toont aan de kinderen en geen respect toont aan de ouderen. Hij ﷺ zei:…

Lees artikel →
WEES

WEES

Mohammed ﷺ was een arme wees die begonnen was handel te drijven met zijn oom, maar in een zeer korte tijd werd hij welbekend en…

Lees artikel →
10 JAAR LANG GEEN WOORD VAN BERISPING!

10 JAAR LANG GEEN WOORD VAN BERISPING!

De Profeet Mohammed ﷺ was het toonbeeld van goede behandeling van de knechten. Anas ibn Maalik (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: ‘Ik heb…

Lees artikel →
DIERENGEVECHTEN

DIERENGEVECHTEN

Het houden van dierengevechten voor vermaak werd verboden door de Profeet Mohammed ﷺ. Daarnaast verbood hij het gebruiken van vogels of andere dieren als doelwit…

Lees artikel →
BEHANDELING VAN DE HUICHELAARS

BEHANDELING VAN DE HUICHELAARS

  De huichelaars zijn degenen die zich voordeden als moslims, maar in werkelijkheid ongelovigen waren die erop uit waren verderf en verdeeldheid te zaaien onder…

Lees artikel →
KNECHTEN EN ARBEIDERS

KNECHTEN EN ARBEIDERS

De Profeet Mohammed ﷺ beval de mensen om de knechten en arbeiders goed te behandelen en om hun rechtmatige loon aan hen te geven, meteen…

Lees artikel →
MOHAMMED BLIJFT MOHAMMED ﷺ

MOHAMMED BLIJFT MOHAMMED ﷺ

Degene die de Profeet Mohammed ﷺ wil beledigen, is als iemand die zijn gezicht naar de hemel richt om hiertegen te spugen. Zijn speeksel gaat…

Lees artikel →
PROFEET DER BARMHARTIGHEID!

PROFEET DER BARMHARTIGHEID!

Nadat zijn oom Aboe Taalib was gestorven en de Profeet Mohammed ﷺ niemand meer had die hem tegen het kwaad van zijn volk kon beschermen,…

Lees artikel →
VROLIJK

VROLIJK

Ondanks de zware lasten en grote zorgen die de Profeet Mohammed ﷺ droeg, was hij altijd vrolijk en opgewekt. Een aangename glimlach sierde zijn gezicht….

Lees artikel →
RAMADAN

RAMADAN

Ramadan is de maand van vrijgevigheid. De Profeet Mohammed ﷺ was de meest vrijgevige persoon, maar in de maand Ramadan was hij nog vrijgeviger. Hij…

Lees artikel →
MOHAMMED ﷺ IS DE BOODSCHAPPER VAN ALLAH

MOHAMMED ﷺ IS DE BOODSCHAPPER VAN ALLAH

Mohammed ﷺ werd geboren in Mekka in Arabië in het jaar 570 n.Chr. Zijn afstamming gaat terug naar Ismaël ﷺ, zoon van de profeet Abraham…

Lees artikel →
Maak kennis met de profeet

Maak kennis met de profeet

Lees artikel →
Gelijkheid

Gelijkheid

Mohammed (moge Allah hem prijzen) toonde de wereld een perfect model van broederschap onder de mensen. Hij schreef voor dat geen enkel ras superieur is…

Lees artikel →
Genade voor de gehele mensheid

Genade voor de gehele mensheid

Van top tot teen onder het bloed, gemolesteerd en uitgeput, kwam hij voor een keus te staan. Zou hij de mensen die hem zojuist vernederd…

Lees artikel →
Wie is Mohammed?

Wie is Mohammed?

De meest recente en laatste Profeet die Allah (de Almachtige God) naar de mensheid stuurde, is de Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Mohammed (vrede…

Lees artikel →
Tien zaken die de Profeet Mohammed aan de mensheid gaf

Tien zaken die de Profeet Mohammed aan de mensheid gaf

Sommige niet-moslims uit het Westen vragen zich af wat de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) gepresenteerd heeft aan de mensheid, vooral na de laster…

Lees artikel →
Aanbidden moslims Mohammed?

Aanbidden moslims Mohammed?

Volgens het islamitische geloof was de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) de laatste Boodschapper van de Almachtige God. Hij was net als alle andere…

Lees artikel →