WAT IS BEVRIJDENDER?

WAT IS BEVRIJDENDER?

‘Wat is bevrijdender: beoordeeld worden op de lengte van je rokje en de grootte van je operatief verbeterde borsten of beoordeeld worden op je karakter…

Lees artikel →
BEHOORT IS (ISIS) TOT DE KHAWAARIDJ?

BEHOORT IS (ISIS) TOT DE KHAWAARIDJ?

Door de grote geleerde Shaykh ‘Abdoel-Moehsin al-‘Abbaad Vraag: Sommige mensen zeggen dat de Islamitische Staat (IS) Khawaaridj zijn.. Klopt dit? Antwoord: Zonder twijfel. Hun eigenschappen en…

Lees artikel →
HET PLEGEN VAN BOMAANSLAGEN BRENGT SCHADE TOE AAN DE ISLAM!

HET PLEGEN VAN BOMAANSLAGEN BRENGT SCHADE TOE AAN DE ISLAM!

Zonder twijfel is het plegen van bomaanslagen een zaak die niet wordt goedgekeurd door iedere persoon met verstand, laat staan door de gelovige! Zulke daden…

Lees artikel →
HET PLEGEN VAN BOMAANSLAGEN EN HET DODEN VAN ONSCHULDIGEN IS GÉÉN JIHAD!

HET PLEGEN VAN BOMAANSLAGEN EN HET DODEN VAN ONSCHULDIGEN IS GÉÉN JIHAD!

Degene die beweert dat het plegen van bomaanslagen en het doden van onschuldigen tot de jihad behoren, die is onwetend en dwalend. Deze zaken hebben…

Lees artikel →
DE ISLAM NEEMT AFSTAND VAN TERREURAANSLAGEN

DE ISLAM NEEMT AFSTAND VAN TERREURAANSLAGEN

De Islam neemt afstand van het plegen van terreuraanslagen en hetzelfde geldt voor iedere moslim die in Allah en de Laatste Dag gelooft. Zulke daden…

Lees artikel →
HET PLEGEN VAN TERREURAANSLAGEN!

HET PLEGEN VAN TERREURAANSLAGEN!

Het plegen van terreuraanslagen is een zondigheid, agressie en een afschuwelijke misdaad. Het is een vorm van verraad en een schending van de zaken die…

Lees artikel →
OPENHARTIGE DISCUSSIES

OPENHARTIGE DISCUSSIES

In de tijd van de Profeet Mohammed ﷺ raadpleegden de vrouwen hem in politieke, religieuze, economische, sociale en persoonlijke zaken. Soms hadden zij openhartige discussies…

Lees artikel →
⛔ UITHUWELIJKING ⛔

⛔ UITHUWELIJKING ⛔

Een jonge maagd kwam bij de Profeet ﷺ en vertelde hem dat haar vader haar buiten haar wil om had uitgehuwelijkt. Daarop stelde de Profeet…

Lees artikel →
DE BESTE MENSEN

DE BESTE MENSEN

De Profeet Mohammed ﷺ gaf aan dat degene die de vrouwen eert, respecteert en op een achtenswaardige wijze met hen omgaat, tot de beste mensen…

Lees artikel →
ZACHT EN VRIENDELIJK VOOR DE VROUWEN

ZACHT EN VRIENDELIJK VOOR DE VROUWEN

De Profeet Mohammed ﷺ spoorde de mannen aan om zacht en vriendelijk te zijn voor de vrouwen.. Hij ﷺ zei tijdens zijn afscheidsbedevaart: ‘Zeker! Ik…

Lees artikel →
DE BESTE MANNEN!

DE BESTE MANNEN!

‘De besten onder jullie zijn degenen die het beste zijn voor hun vrouwen.’ Profeet Mohammed ﷺ Bron: Sahieh at-Targhieb wat-Tarhieb van Imam al-Albaanie: 2660

Lees artikel →
DE RECHTEN VAN DE WEES EN DE VROUW

DE RECHTEN VAN DE WEES EN DE VROUW

‘Ik waarschuw jullie tegen het verwaarlozen van de rechten van de twee zwakkeren: de wees en de vrouw.’ Profeet Mohammed ﷺ Bron: Soenan Ibn Maadjah…

Lees artikel →
KRISTAL!

KRISTAL!

De Profeet Mohammed ﷺ was altijd bezorgd om het welzijn van de vrouwen en beschreef hen als kristal. Eens was hij op reis. Een knecht…

Lees artikel →
AL 1400 JAAR GELEDEN BESCHIKBAAR!

AL 1400 JAAR GELEDEN BESCHIKBAAR!

‘Als de Koran zorgvuldig wordt gelezen, wordt duidelijk dat zo ongeveer alles waar Westerse feministes voor hebben gevochten in de jaren ’70 al 1400 jaar…

Lees artikel →
TOEN IK DE KORAN LAS

TOEN IK DE KORAN LAS

Toen ik de Koran las, was ik verbaasd door wat ik ontdekte. Ik verwachtte Koranhoofdstukken over hoe je vrouw te slaan en je dochters te…

Lees artikel →
KONINGIN

KONINGIN

De Islam heeft de man verantwoordelijk gemaakt voor zijn vrouw. Hij werkt omwille van haar. Hij dient te zwoegen om haar te voeden en te…

Lees artikel →
DE VROUW IN DE ISLAM!

DE VROUW IN DE ISLAM!

Wanneer ze een dochter is, opent ze een poort van het Paradijs voor haar vader. Wanneer ze een echtgenote is, vervult ze de helft van…

Lees artikel →
GEEN PARADIJS VOOR DEGENE DIE EEN NIET-MOSLIM DOODT!

GEEN PARADIJS VOOR DEGENE DIE EEN NIET-MOSLIM DOODT!

‘Degene die een niet-moslim die een verdrag heeft met de moslims doodt, zal de geur van het Paradijs niet ruiken. Zeker, de geur ervan is…

Lees artikel →
DE SCHEPPER

DE SCHEPPER

De Islam nodigt alle mensen uit om zich te onderwerpen aan de Schepper en om alleen Hem te aanbidden en niets of niemand anders.

Lees artikel →
DE ALMACHTIGE GOD

DE ALMACHTIGE GOD

Het Arabische woord ‘moslim’ betekent letterlijk ‘iemand die zich onderwerpt aan de Wil van de Almachtige God’.

Lees artikel →
ARABIEREN

ARABIEREN

Sommige mensen denken onterecht dat de Islam een religie alleen voor Arabieren is. Niets is minder waar, aangezien in de werkelijkheid meer dan 80 procent…

Lees artikel →
ISLAM

ISLAM

De Islam is geen nieuwe religie, maar het is dezelfde Goddelijk geopenbaarde ultieme waarheid die Allah aan alle Profeten heeft geopenbaard, waaronder Noach, Abraham, Mozes…

Lees artikel →
EEN WIJDVERSPREIDE MAAR VERKEERDE OPVATTING!

EEN WIJDVERSPREIDE MAAR VERKEERDE OPVATTING!

Veel mensen zeggen: ‘Ik geloof wel in één Schepper, maar het maakt mij niet zo veel uit wie iemand aanbidt of waar hij in gelooft….

Lees artikel →
DE RECHTEN VAN DE VROUW

DE RECHTEN VAN DE VROUW

De Profeet Mohammed ﷺ gaf de vrouw het recht om haar bezit en rijkdom te houden, ongeacht of zij dit nu verdiend of geërfd had….

Lees artikel →
Vernedert de Islam vrouwen?

Vernedert de Islam vrouwen?

Al zijn er vele aspecten van de Islam die verkeerd worden begrepen door niet-moslims, zijn de onwetendheid, foutieve informatie en incorrecte aannames die worden gemaakt…

Lees artikel →
Is de Islam verspreid met het zwaard?

Is de Islam verspreid met het zwaard?


Wanneer vele niet-moslims aan de Islam denken, beelden zij zich religieuze fanatiekelingen op kamelen in, met een zwaard in de ene hand en een Koran…

Lees artikel →
Aanbidden moslims Mohammed?

Aanbidden moslims Mohammed?

Volgens het islamitische geloof was de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) de laatste Boodschapper van de Almachtige God. Hij was net als alle andere…

Lees artikel →
Aanbidden moslims de Ka'bah?

Aanbidden moslims de Ka’bah?

Misvatting:  Als de Islam tegen het toekennen van deelgenoten in de aanbidding is, waarom aanbidden en buigen de moslims dan neer voor de Ka’bah in…

Lees artikel →
Is de Islam een religie alleen voor Arabieren?

Is de Islam een religie alleen voor Arabieren?

De snelste manier om te bewijzen dat dit volledig onwaar is, is om te zeggen dat slechts ongeveer 15 procent van de moslims in de…

Lees artikel →
Het enorme verschil tussen de Islam en de praktijk van de moslims

Het enorme verschil tussen de Islam en de praktijk van de moslims

Misvatting: Als de Islam de beste religie is, waarom zijn de meeste moslims dan oneerlijk, onbetrouwbaar en betrokken bij activiteiten zoals oplichterij, omkoperij, drugshandel enz.?…

Lees artikel →
Schreef Mohammed de Koran?

Schreef Mohammed de Koran?


In het bespreken van deze misvatting is het interessant dat geen enkel ander religieus geschrift volledig, zo duidelijk en zo vaak het directe Woord van…

Lees artikel →
Aanbidden moslims een andere god?

Aanbidden moslims een andere god?


Allereerst, er is maar Eén God Die het universum en de gehele mensheid schiep. Door de geschiedenis heen hebben mensen in hun gedachten valse goden…

Lees artikel →