DE PROFETEN

DE PROFETEN

De Schepper – Allah – heeft profeten naar de mensen gestuurd. De eerste profeet was Adam ﷺ en de laatste was Mohammed ﷺ. Alle profeten…

Lees artikel →
EEN PROFEET DIE NIEMAND BIJ ZICH HAD!

EEN PROFEET DIE NIEMAND BIJ ZICH HAD!

‘De verschillende gemeenschappen werden aan mij getoond. Ik zag een Profeet met minder dan tien mensen, een Profeet met één of twee personen en een…

Lees artikel →
DE VRUCHTEN VAN HET PARADIJS

DE VRUCHTEN VAN HET PARADIJS

In het Paradijs zijn laaghangende vruchten. Wanneer de gelovigen deze verlangen, keren de takken zich tot hen, waarna zij eten van welke vruchten zij maar…

Lees artikel →
IS ER IEMAND DIE NAAR HET PARADIJS STREEFT?

IS ER IEMAND DIE NAAR HET PARADIJS STREEFT?

Het Paradijs kan door niemand worden ingebeeld. Het bevat stralend licht. Bewegende bloemen. Versierde paleizen. Stromende rivieren. Rijpe vruchten. Schone echtgenoten. Overvloedige kleden. Een eeuwig…

Lees artikel →
DE ALLERGROOTSTE GUNST!

DE ALLERGROOTSTE GUNST!

De Profeet Mohammed ﷺ zei: ‘Wanneer de mensen van het Paradijs het Paradijs binnengaan, zal Allah (Gezegend en Verheven is Hij) zeggen: ‘Willen jullie dat…

Lees artikel →
RIVIEREN VAN HET PARADIJS!

RIVIEREN VAN HET PARADIJS!

De edele Metgezel Anas ibn Maalik zei: ‘Wellicht denken jullie dat de rivieren van het Paradijs beddingen in de grond hebben. Nee, bij Allah! Zij…

Lees artikel →
RAMADAN

RAMADAN

Ramadan is de maand van vrijgevigheid. De Profeet Mohammed ﷺ was de meest vrijgevige persoon, maar in de maand Ramadan was hij nog vrijgeviger. Hij…

Lees artikel →
IK HEB MENSEN GEZIEN..

IK HEB MENSEN GEZIEN..

‘Bij Allah! Ik heb mensen gezien voor wie deze wereld minder waard was dan het zand onder hun voeten. En ik heb mensen gezien die…

Lees artikel →
ZAKKEN VOEDSEL!

ZAKKEN VOEDSEL!

Toen ‘Alie ibn al-Hoesayn overleed, zag men dat zijn rug onder de sporen zat van de zakken voedsel die hij in het geheim van de…

Lees artikel →
LIEFDADIGHEID

LIEFDADIGHEID

Door het geven van liefdadigheid zuivert de mens zijn ziel van gierigheid en andere slechte eigenschappen. Hij zuivert zijn boek van de zonden. De Profeet…

Lees artikel →
EEN HALVE DADEL

EEN HALVE DADEL

Onze geliefde Profeet Mohammed ﷺ zei tegen ‘Aa-ishah: ‘O ‘Aa-ishah! Wijs de behoeftige niet af, al geef je hem maar een halve dadel. O ‘Aa-ishah!…

Lees artikel →
DEEL JE VOEDSEL MET DE ARMEN EN DE ZIEKEN!

DEEL JE VOEDSEL MET DE ARMEN EN DE ZIEKEN!

Salmaan al-Faarisie verrichtte arbeid met zijn eigen handen. Wanneer hij zijn loon ontving, kocht hij hier vlees of vis mee. Daarna nodigde hij de leprozen…

Lees artikel →
ELKE AVOND 80 DAKLOZEN!

ELKE AVOND 80 DAKLOZEN!

De edele Metgezel Sa’d ibn ‘Oebaadah nam elke avond tachtig daklozen mee naar zijn huis om hen te voeden. Bron: Siyar A’laam an-Noebalaa- van Imam…

Lees artikel →
GEEN HAPJE VLEES!

GEEN HAPJE VLEES!

‘Abdoellaah ibn ‘Oemar had de gewoonte in één zitting dertigduizend geldstukken te verdelen (aan de behoeftigen). Daarna zou er een maand voorbijgaan zonder dat hij…

Lees artikel →
WIJ WETEN VEEL OVER MARS

WIJ WETEN VEEL OVER MARS

Wij weten veel over Mars, de aarde, de maan, de sterren en de melkwegen, dankzij het tijdperk van de kennis. Maar hoeveel weten wij over…

Lees artikel →
BEOORDEEL DE ISLAM AAN DE HAND VAN ZIJN BESTE AANHANGER

BEOORDEEL DE ISLAM AAN DE HAND VAN ZIJN BESTE AANHANGER

Als je feitelijk wil beoordelen hoe goed een auto is, zet je een deskundige bestuurder achter het stuur. Zo ook is het de beste en…

Lees artikel →
LAA ILAAHA ILLALLAAH

LAA ILAAHA ILLALLAAH

De islamitische geloofsgetuigenis is niet iets wat je alléén zegt. Deze getuigenis betekent dat je, nadat je weet wat de getuigenis betekent, deze uitspreekt en…

Lees artikel →
DE TWEEDE PILAAR VAN DE ISLAM: HET GEBED

DE TWEEDE PILAAR VAN DE ISLAM: HET GEBED

Vijf korte gebeden per dag op vijf verschillende tijden. Deze gebeden hebben een belangrijke plaats in de Islam. Zij vormen de connectie tussen de moslim…

Lees artikel →
DE DERDE PILAAR VAN DE ISLAM: ZAKAAH

DE DERDE PILAAR VAN DE ISLAM: ZAKAAH

Het geven van de Zakaah, het geld voor de armen. Dit is een jaarlijkse uitgave aan de armen en degenen die recht hebben op deze…

Lees artikel →
DE VIJFDE PILAAR VAN DE ISLAM: DE HADJ

DE VIJFDE PILAAR VAN DE ISLAM: DE HADJ

Hiermee wordt het reizen naar Mekka bedoeld. Daar vervullen de moslims hun islamitische rituelen (ter herdenking van Abraham en Ismaël ﷺ, die voor de moslims…

Lees artikel →
ESSENTIE VAN DE ISLAM

ESSENTIE VAN DE ISLAM

De onderwerping en gehoorzaamheid van de mens aan zijn Schepper is de essentie van de Islam. De naam ‘Islam’ is gekozen door Allah, de Almachtige…

Lees artikel →
POSITIEVE LEVENSOPVATTING

POSITIEVE LEVENSOPVATTING

De Islam heeft evenveel betekenis en is net zo goed toe te passen op het leven van de mensen in de “moderne wereld”, als dat…

Lees artikel →
DE SHAHAADAH

DE SHAHAADAH

De shahaadah is de geloofsbelijdenis en de eerste van de vijf pilaren van de Islam. De letterlijke betekenis van het woord shahaadah in het Arabisch…

Lees artikel →
HET EERSTE DEEL VAN DE ISLAMITISCHE GELOOFSGETUIGENIS

HET EERSTE DEEL VAN DE ISLAMITISCHE GELOOFSGETUIGENIS

Het eerste deel van de islamitische geloofsgetuigenis houdt in dat de Almachtige God het exclusieve recht heeft om zowel innerlijk als uiterlijk aanbeden te worden….

Lees artikel →
DE SCHEPPER

DE SCHEPPER

De Islam nodigt alle mensen uit om zich te onderwerpen aan de Schepper en om alleen Hem te aanbidden en niets of niemand anders.

Lees artikel →
DE ALMACHTIGE GOD

DE ALMACHTIGE GOD

Het Arabische woord ‘moslim’ betekent letterlijk ‘iemand die zich onderwerpt aan de Wil van de Almachtige God’.

Lees artikel →
ARABIEREN

ARABIEREN

Sommige mensen denken onterecht dat de Islam een religie alleen voor Arabieren is. Niets is minder waar, aangezien in de werkelijkheid meer dan 80 procent…

Lees artikel →
ISLAM

ISLAM

De Islam is geen nieuwe religie, maar het is dezelfde Goddelijk geopenbaarde ultieme waarheid die Allah aan alle Profeten heeft geopenbaard, waaronder Noach, Abraham, Mozes…

Lees artikel →
MOSLIM

MOSLIM

Een moslim is iemand die vrijwillig accepteert om zijn opvattingen, waarden en geloof te baseren op de Wil van de Schepper.

Lees artikel →
VREDE

VREDE

Het woord Islam komt van dezelfde stam als het Arabische woord ‘salaam’, wat vrede betekent. Slechts door het onderwerpen van jouw wil aan de Schepper…

Lees artikel →
WARE VRIJHEID!

WARE VRIJHEID!

Ware vrijheid – vanuit het islamitische perspectief – betekent niet het doelloos volgen van alle menselijke begeerten voor eten, drinken, welvaart en geslachtsgemeenschap. Integendeel, vrijheid…

Lees artikel →
DE ISLAM.. WAAROM?

DE ISLAM.. WAAROM?

– Omdat de Islam de religie is die door Allah voor de gehele mensheid werd gekozen. – Omdat de Islam de religie is van alle…

Lees artikel →
DE ISLAM.. VOOR WIE?

DE ISLAM.. VOOR WIE?

– Voor iedereen die door Allah een leven en een intellect werd gegeven. – Voor degenen die de zegeningen van Allah kunnen zien. – Voor…

Lees artikel →
EEN WIJDVERSPREIDE MAAR VERKEERDE OPVATTING!

EEN WIJDVERSPREIDE MAAR VERKEERDE OPVATTING!

Veel mensen zeggen: ‘Ik geloof wel in één Schepper, maar het maakt mij niet zo veel uit wie iemand aanbidt of waar hij in gelooft….

Lees artikel →
DE ISLAM… WANNEER?

DE ISLAM… WANNEER?

– Nu en voor altijd. – Gehoorzaam de roep van het geloof in je hart. – Het is je levenskans. – Een gouden kans die…

Lees artikel →
DE ISLAM HEEFT RACISME EN DISCRIMINATIE MET DE GROND GELIJK GEMAAKT!

DE ISLAM HEEFT RACISME EN DISCRIMINATIE MET DE GROND GELIJK GEMAAKT!

Elk jaar tijdens het bedevaartseizoen getuigt de wereld van het wonderlijke spektakel van de internationale exhibitie van de Islam waarin deze alle onderscheidingen van ras,…

Lees artikel →
WAAROM HEEFT ALLAH ONS GESCHAPEN?

WAAROM HEEFT ALLAH ONS GESCHAPEN?

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ‘Ik heb de djinns (geesten) en de mensen alleen geschapen om Mij te aanbidden.’ Koran (Soerat adh-Dhaariyaat) 51:56 الَّذِي…

Lees artikel →
WAT BETEKENT ISLAM

WAT BETEKENT ISLAM

Islam is de overgave aan Allah door Hem alleen te aanbidden, de onderwerping aan Allah door Hem alleen te gehoorzamen en de vermijding van alle…

Lees artikel →
De eerste pilaar van de Islam

De eerste pilaar van de Islam

Alle vrome moslims geloven in ‘de zes pilaren van het geloof’ en zijn verplicht om de volgende vijf fundamentele pilaren – oftewel verplichtingen – trouw…

Lees artikel →
Hoe kun je het bestaan van het Hiernamaals bewijzen?

Hoe kun je het bestaan van het Hiernamaals bewijzen?

Vraag: Hoe kun je het bestaan van het Hiernamaals, oftewel het leven na de dood, bewijzen? Antwoord: 1. Het geloof in het Hiernamaals is niet gebaseerd…

Lees artikel →
Wie zijn moslims?

Wie zijn moslims?

Het Arabische woord ‘moslim’ betekent letterlijk ‘iemand die zich onderwerpt aan de Wil van de Almachtige God’.  De boodschap van de Islam is bedoeld voor…

Lees artikel →
Wie verdient het om alleen aanbeden te worden?

Wie verdient het om alleen aanbeden te worden?

De onderwerping en gehoorzaamheid van de mens aan zijn Schepper is de essentie van de Islam. De naam ‘Islam’ is gekozen door Allah, de Almachtige…

Lees artikel →
Wat zijn de leerstellingen van de Islam?

Wat zijn de leerstellingen van de Islam?

Het fundament van het islamitische geloof is het geloof in de Eenheid van Allah, de Almachtige God. Dit betekent het geloven dat er maar één…

Lees artikel →
Wat is het ware geluk?

Wat is het ware geluk?

Het ligt in de natuur van elke persoon om te zoeken naar geluk. Sommige mensen streven naar het zoeken van materieel geluk in dit leven,…

Lees artikel →
Wat is de Islam?

Wat is de Islam?

Het woord ‘Islam’ is een Arabisch woord dat betekent ‘het onderwerpen en overgeven van je wil aan de Almachtige God’. Het woord komt van dezelfde…

Lees artikel →
Kijk eens om je heen…

Kijk eens om je heen…

Aanschouw alles wat zich om je heen bevindt op aarde: de voorwerpen, de planten, de insecten, de dieren, de vogels en de vissen… Zie je…

Lees artikel →
Een beknopte uitleg van de geloofsgetuigenis van de moslims

Een beknopte uitleg van de geloofsgetuigenis van de moslims

Het geloof van een moslim is samengevat in de geloofsgetuigenis die luidt: ‘Laa ilaaha illal laah, Mohammedoen Rasoeloel laah.’ De betekenis hiervan is: “Er is…

Lees artikel →