BEHOORT IS (ISIS) TOT DE KHAWAARIDJ?

BEHOORT IS (ISIS) TOT DE KHAWAARIDJ?

Door de grote geleerde Shaykh ‘Abdoel-Moehsin al-‘Abbaad

Vraag:

Sommige mensen zeggen dat de Islamitische Staat (IS) Khawaaridj zijn.. Klopt dit?

Antwoord:

Zonder twijfel. Hun eigenschappen en daden zijn die van de Khawaaridj. De staat die ISIS wordt genoemd. Deze mag niet islamitisch worden genoemd. De geschikte naam ervoor is ISIS (Daa’ish). Een islamitische staat die de mensen afslacht met messen? Die dood en verderf zaait? Dit heeft niets te maken met de Islam.

* Shaykh ‘Abdoel-Moehsin al-‘Abbaad is één van de grootste geleerden van onze tijd. De moehaddith (geleerde van de profetische overlevering) van Medina. Lesgever in de moskee van de Profeet ﷺ. Voormalig directeur van de islamitische universiteit van Medina. Imam al-Albaanie zei dat hij niemand in deze tijd kende met zoveel kennis over de hadieth en dat hij en anderen niet zonder zijn boeken kunnen!

* De Khawaaridj zijn een extremistische groepering die de moslims ongelovig verklaart en hun bloed vergiet