Barmhartig

Barmhartig

De Islam onderwijst dat Allah Barmhartig, Liefdevol en Genadevol is en dat Hij het niet nodig heeft om een mens te worden, noch is het voor de mensen nodig dat Hij een mens wordt.

Eén van de unieke aspecten van de Islam is dat deze onderwijst dat men een persoonlijke en voldoening gevende relatie met Allah kan hebben, zonder Zijn Verhevenheid aan te tasten.