ALS JE VAN DEZE 5 ZAKEN GETUIGT, IS HET PARADIJS VOOR JOU!

ALS JE VAN DEZE 5 ZAKEN GETUIGT, IS HET PARADIJS VOOR JOU!

De Profeet Mohammed ﷺ zei:

‘Wanneer iemand getuigt dat:
– Niets het recht heeft aanbeden te worden dan Allah alleen, zonder enige deelgenoot.
– Dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is.
– Dat ‘Iesa (Jezus) de dienaar van Allah, Zijn Boodschapper, Zijn Woord dat Hij aan Maryam (Maria) heeft geuit en Zijn Geest is.
– Dat het Paradijs werkelijkheid is.
– En dat de Hel werkelijkheid is.
Zal Allah hem het Paradijs binnenlaten, wat voor daden hij ook gedaan mag hebben.’

Bron: Sahieh al-Boekhaarie: 3435, Sahieh Moeslim: 28