Alphonse de Lamartine

Alphonse de Lamartine

Alphonse de Lamartine, de Franse dichter, historicus en staatsman, zegt:

“Als grootsheid van doel, kleinheid van middelen en verbazingwekkende resultaten de drie criteria zijn voor een menselijk genie, wie zou het dan durven om enig geweldig mens in de geschiedenis te vergelijken met Mohammed? De meest bekende mensen creëerden slechts legers, wetten en rijken. Zij stichtten, als er al iets was, niet meer dan materiële machten die vaak voor hun ogen afbrokkelden. Deze man bewoog niet alleen legers, wetgevingen, rijken, volken en dynastieën, maar hij bewoog miljoenen mensen in éénderde van de toen bewoonde wereld. En meer dan dat: hij bewoog de altaren, de goden, de religies, de ideeën, de geloven en de zielen.

Bron: Histoire de la Turquie, Parijs, 1854, Vol. 2, blz. 276-277