Alphonse de Lamartine

Alphonse de Lamartine

Alphonse de Lamartine, de Franse dichter, historicus en staatsman, zegt:

“Het idee van de Eenheid van God, verkondigd temidden van de uitputting van de fabelachtige theogonie, was op zichzelf zo een groot wonder dat door het uiten hiervan met zijn lippen, het alle oude tempels van afgoden vernietigde en éénderde van de wereld in vlam zette. Zijn leven, zijn meditaties, zijn heldhaftige verkondigingen tegen het bijgeloof van zijn land, zijn dapperheid in het uitdagen van de razernij van afgoderij, zijn standvastigheid in het verdragen ervan voor 15 jaar in Mekka, zijn aanvaarding van de rol van publieke verachting en bijna een slachtoffer te zijn van zijn landgenoten… Deze geloofsleer was tweevoudig: de Eenheid van God en de onstoffelijkheid van God. De eerste zegt wat God is en de laatste zegt wat God niet is. De ene wierp valse goden omver met het zwaard en de andere startte een idee met woorden.”

Bron: Histoire de la Turquie, Parijs, 1854, Vol. 2, blz. 276-277