AAN DEGENEN DIE ANDEREN AANBIDDEN DAN ALLAH

AAN DEGENEN DIE ANDEREN AANBIDDEN DAN ALLAH

Geen enkel schepsel kan ooit gelijk zijn aan Allah.
Allah is namelijk de Schepper, terwijl al het andere is geschapen.
Allah is de Voorziener, terwijl al het andere wordt voorzien.
Allah is de Rijke, terwijl al het andere arm en behoeftig is.
Allah is Perfect vanuit alle opzichten, terwijl al het andere gebrekkig is vanuit alle opzichten.
Allah is Degene Die profijt geeft en schade berokkent, terwijl al het andere hier niets over te zeggen heeft.

Dus is de valsheid overduidelijk van degenen die anderen naast Allah aanbidden en aan Hem gelijkstellen, ongeacht of het gaat om een Engel, een Profeet, een vroom en ‘heilig’ persoon, een beeld of iets anders.
Allah is de Enige Die recht heeft op alle liefde en onderworpenheid.

Bron: Taysier al-Kariem ar-Rahmaan fie Tafsier Kalaam al-Mannaan van Imam as-Sa’die, 1/79