100 BARMHARTIGHEDEN

100 BARMHARTIGHEDEN

De Profeet Mohammed ﷺ zei:

‘Allah (Verheven is Hij) heeft honderd barmhartigheden.
Eén barmhartigheid daarvan liet Hij neerdalen voor de djinns (geesten), de mensen, de beesten en de insecten.
Door middel hiervan zijn zij zachtaardig en barmhartig voor elkaar.
Door middel hiervan is het beest genegen voor zijn jong.
Allah (Verheven is Hij) liet negenennegentig barmhartigheden achter waarmee Hij Zijn dienaren zal erbarmen op de Dag der Opstanding.’

Bron: Sahieh al-Boekhaarie: 6000, Sahieh Moeslim: 2752